ca:company:Environmental Policy AD/CA

Sostenibilitat

Declaració de política mediambiental de SEAT.

Política mediambiental de SEAT

Com a líder mundial en el desenvolupament, producció i distribució de vehicles de motor i serveis de mobilitat, SEAT s'esforça per convertir-se en un proveïdor líder de mobilitat sostenible i en un model a seguir en àmbit de l'entorn. Acceptem els desafiaments que planteja el canvi climàtic i estem compromesos amb el segon objectiu de les Nacions Unides. Som molt conscients de l'impacte mediambiental i social de les nostres activitats i productes a nivell internacional. Per reduir el nostre impacte mediambiental, utilitzem la nostra capacitat d'innovació global per abordar els reptes mediambientals al llarg de totes les etapes del cicle de vida de les nostres ofertes de mobilitat. Les nostres innovacions de mobilitat també ajudaran als nostres clients a reduir la seva petjada mediambiental i, a el mateix temps, a garantir la nostra competitivitat empresarial i l'ocupació.

Guiats per la nostra "Declaració de la Missió Mediambiental de SEAT", SEAT es compromet a complir els requisits següents:

1. Lideratge

En tots els nivells de l'organització, els nostres líders són conscients dels riscos ambientals de les seves activitats de negoci i demostraran, amb paraules i accions, el seu compromís amb el compliment i el lideratge ambiental. Són responsables de la implementació d'aquesta política en les seves àrees de negoci i d'assegurar que tots els empleats estiguin informats, qualificats i siguin responsables de les seves competències assignades. El Comitè Executiu de SEAT considerarà el lideratge mediambiental amb el mateix pes que altres criteris empresarials en les decisions clau de l'empresa.

2. Compliment

Complim amb els requisits legals i reglamentaris, així com amb les normes i objectius de l'empresa. Implementem Sistemes de Gestió per al Compliment Mediambiental a fi d'assegurar que les obligacions de compliment ambiental siguin enteses i complertes en les nostres operacions de negoci. El frau mediambiental i la mala conducta seran tractades com una violació greu de l'acompliment. El compliment d'aquesta Declaració de Política Mediambiental i dels requisits mediambientals de SEAT serà avaluat anualment i s'informarà el Comitè Executiu de SEAT.

3. Protecció del medi ambient

Seguim un enfocament de cicle de vida per mitigar els riscos mediambientals i optimitzar les oportunitats ambientals, com la integració de les fonts d'energia renovables, la descarbonització, les cadenes de subministrament sostenibles i l'eficiència dels recursos. Implementem mètodes econòmicament viables per reduir el nostre impacte mediambiental al llarg de el cicle de vida de les nostres operacions, productes i serveis.

Els nostres esforços són verificats anualment mitjançant la divulgació pública dels principals indicadors de rendiment.

4. Col·laboració amb els grups d'interès

Ens comprometem amb els nostres empleats, reguladors, clients, proveïdors, comunitats, autoritats públiques i altres grups d'interès per millorar la nostra comprensió dels requisits i expectatives mediambientals. Les aportacions dels grups d'interès es consideren i es reflecteixen en el nostre Sistema de Gestió de Compliment Ambiental i en les nostres operacions, productes i serveis. Ens comprometem a proporcionar informació transparent i fiable en el nostre diàleg amb els nostres grups d'interès i en la presentació d'informes als mateixos.

5. Millora Contínua

Com a part del nostre esforç per millorar contínuament, implementem sistemes de gestió mediambiental reconeguts a nivell internacional i verificats per tercers, que integren els requisits mediambientals en els nostres processos empresarials clau i en la presa de decisions. A més, els nostres propis sistemes de gestió mediambiental estan subjectes a un procés de millora contínua. Comptem amb la nostra xarxa global d'experts en la matèria per identificar i transferir les millors pràctiques en tecnologia i gestió mediambiental. Ens mantenim a l'avantguarda dels desenvolupaments mediambientals emergents en els àmbits de les regulacions, la ciència, la tecnologia i les expectatives dels grups d'interès per complir o superar els nostres compromisos.

Ofertes

Ofertes

Prova el teu SEAT

Prova el teu SEAT

Reserva Cita Taller

Reserva Cita Taller

Contacta'ns

Contacta'ns